Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

1460x616 1Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021r.

Natomiast od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


Proszę uczniów o przekazanie tej informacji rodzicom, skontaktowanie się ze swoimi pracodawcami i ustalenie sytuacji w zakładzie pracy i praktycznej nauki zawodu.

 

Źródło:
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10894

www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r